Home » Giới thiệu

Chọn Việt Khoa

Danh tiếng của Việt Khoa Gần 10 năm đào tạo, hơn 10.000 sinh viên tốt nghiệp và làm việc trên mọi nẻo đường đất nước. Trung cấp Việt khoa đang ngày tạo được một uy tín chất lượng trên thị trường lao động Việt Nam. Các cựu sinh viên hiện nay rất thành đạt là điểm tựa cho chất lượng giáo dục của Trường Việt Khoa. Kết nối doanh nghiệp Hiện nay, có nhiều bạn trẻ nhầm tưởng rằng một trường đào tạo có chất lượng ...

xem thêm

Giới Thiệu Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Trung Cấp Việt Khoa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG TRUNG CẤP HIỆN ĐẠI VIỆT KHOA Đoàn thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (ĐTNCS) Trường Trung cấp Việt Khoa được thành lập ngày 24 tháng 05 năm 2008 tại Quận Đoàn Tân Bình, TP.HCM Ngày 24 tháng 04 năm 2014 ĐTNCS Trường Việt Khoa chính thức chuyển về hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quận đoàn Quận 12. Từ ngày thành lập, ĐTNCS Trường Trung Cấp Việt Khoa đã tích cực giúp sinh viên rè ...

xem thêm

Chuẩn Đầu Ra

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                                                    CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                           Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2015   CHUẨN ĐẦU RA Các ngành ...

xem thêm

Sứ mệnh – Tầm nhìn

Tầm nhìn Đến năm 2020, Trường Trung Cấp Việt Khoa Thành Phố Hồ Chính Minh sẽ trỡ thành trường chất lượng cao của ngành giáo dục chuyên nghiệp thành phố về đạo tạo các ngành chuyên về Kỹ thuật -Kinh tế, có uy tín và chất lượng. Sứ mệnh Trường Trung Cấp Việt Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh: Là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật – kinh tế có uy tín – chất lượng trình độ Trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng như c ...

xem thêm

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM
TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA
Trụ sở chính: Tòa nhà JVPE, lô 20, đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3 592 1119 – 0912 429 944
Scroll to top