SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ

SỨ MỆNH

Imgl9621
  • Sứ mệnh: Viet Khoa College được thành lập với nhiệm vụ và sứ mệnh là nơi đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao về kiến thức, kỹ năng tay nghề và thái độ tốt, phục vụ cho thị trường lao động trong và ngoài nước, đặc biệt Viet Khoa College là cầu nối gắn liền giữa người học và doanh nghiệp, tạo ra môi trường học tập thực học – thực nghiệp.

TẦM NHÌN

Imgsl9565
  • Tầm nhìn: Đến năm 2025 Viet Khoa College sẽ trở thành trường đào tạo nghề uy tín, chất lượng cao của TPHCM và các tỉnh Phía Nam.

GIÁ TRỊ

  • Giá trị cốt lõi: Viet Khoa College luôn lấy người học làm yếu tố cốt lõi, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo nghề và nhu cầu của xã hội. Việt Khoa luôn mang đến cho người học môi trường yêu thương, tri thức, sáng tạo và phát triển.