Học Trung Cấp Từ Lớp 9
NGÀNH ĐÀO TẠO

NGÀNH ĐÀO TẠO

CÂU CHUYỆN SINH VIÊN

Học bổng

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT VÀ TUYỂN DỤNG

Trung cấp VIỆT KHOA - Trung cấp chính quy hiện đại

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM
TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA
Địa chỉ :153 Tân Thới Nhất 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
Điện thoại :(08) 3.719.0699 - 0915 460 499
Scroll to top