[Video] Tình yêu màu nắng phiên bản tiếng Nhật

[Video] Tình yêu màu nắng phiên bản tiếng Nhật

Trong buổi giao lưu với sinh viên ĐH Chubu Nhật Bản, các bạn sinh viên Việt Khoa đã thể hiện rất tốt những khả năng về ngoại ngữ, chuyên môn và cả khả năng “quẩy” nhiệt tình nữa.
Chính kỹ năng mềm và khả năng giao tiếp ngoại ngữ của sinh viên Việt Khoa – Hikari đã giúp cho buổi giao trở nên sôi động.
Dưới đây đây là trích đoạn bài hát Tình yêu màu nắng – do các bạn Việt Khoa – Hikari trình bày.

Trả lời

0912 429 944