Lịch thi lại các môn ngành Sư phạm mầm non

Phòng đào tạo thông báo:

+ Kỹ năng giao tiếp: ngày 28/6/2016 – 18g30
+ Văn học thiếu nhi: ngày 29/6/2016 – 08g00
+ PP Giáo dục thể chất: ngày 30/6/2016 – 18g30
+ Tin học: ngày 01/7/2016 – 18g30
Đề nghị các bạn sinh viên nào còn nợ thi vui lòng đăng ký thi lại.
]]>

Trả lời

0912 429 944