Tag Archives: tăng cường kỹ năng cho sinh viên

Liên kết đào tạo với doanh nghiệp để tăng cường kỹ năng cho sinh viên  

Đào tạo nghề song song với thực hành tại lớp Ngày nay, các trường đào tạo nghề đã bắt đầu đổi mới chất lượng đào tạo bằng việc nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung thêm các phòng thực hành và thay đổi phương pháp đào tạo. Chương trình đào tạo nghề tại các […]

 188 total views

Đăng ký nhận tư vấn
Bạn hãy điền đầy đủ các thông tin nhé