Tag Archives: quy chế tuyến sinh 2022

Các điểm mới trong Quy chế tuyển sinh 2022

Img Orientation Week 14

Quy chế và công tác tuyển sinh năm 2022 cơ bản được giữ ổn định, phát huy những ưu điểm, những thành công đã đạt được từ công tác tuyển sinh những năm vừa qua. Theo Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD – ĐT, Quy chế tuyển sinh điều chỉnh một số nội dung […]

Đăng ký nhận tư vấn
Bạn hãy điền đầy đủ các thông tin nhé