Tag Archives: ngành kế toán doanh nghiệp là gì

Kế toán doanh nghiệp: Thị trường luôn cần nguồn nhân lực từ ngành học này

Ngành kế toán là gì? Kế toán là 1 bộ phận quan trọng tại 1 doanh nghiệp/ công ty/ tổ chức có nhiệm vụ quản lý, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động tài chính của doanh nghiệp/ công ty/ tổ chức đó. Đây là 1 ngành học hấp dẫn […]