Tag Archives: hội thảo giáo dục trực tuyến

Trường Việt Khoa tham gia Hội thảo về giáo dục nghề nghiệp trực tuyến tại Hà Nội

Trường Trung cấp Việt Khoa tham gia Hội thảo “Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và người đào tạo là người của doanh nghiệp” Chiều 16/11/2021, Chương trình Hội thảo:” Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và người đào tạo là người của doanh nghiệp” được diễn ra tại […]