Tag Archives: Hội nghị

Hội nghị hướng nghiệp: “Đổi mới giáo dục hướng nghiệp sau THCS” năm học 2021 – 2022

Ngày 05/03/2022 vừa qua, Hệ thống giáo dục Việt Khoa – Viet Khoa Education đã diễn ra Chương trình Hội nghị công tác hướng nghiệp: “Đổi mới giáo dục hướng nghiệp sau THCS” năm học 2021 – 2022. Đây là chương trình Hội nghị nhằm tăng cường ý thức, phương pháp, động lực, mục tiêu […]

Đăng ký nhận tư vấn
Bạn hãy điền đầy đủ các thông tin nhé