Sinh viên Việt Khoa-Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Hinh 1Hình 1 : Đến từ sớm để chuẩn bị thông tin thật tốt

Biết rõ những khó khăn ấy, các bạn sinh viên Việt Khoa ai cũng mong chờ khi được tham gia chương trình Hiến máu tình nguyện đợt này, cùng Quận Đoàn Tân Bình, ai cũng hạnh phúc vì mình làm được việc nghĩa, mỗi đơn vị máu của các bạn hiến tặng hôm nay sẽ cứu sống thêm một người, mang hạnh phúc đến thêm cho một gia đình, để không còn những giọt nước mắt “Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, hiểu được điều đó, các bạn sinh viên cảm thấy hạnh phúc dâng tràn khó tả khi góp giọt máu vì cộng đồng thương yêu!

Hinh 2Hình 2:  Mình có đủ điều kiện hiến máu chưa nhỉ?

Hinh 3Hình 3: Chuẩn bị lên xe hiến máu nào

Hinh 4Hình 4: Làm dáng trước giờ G

Hinh 6

Hình 5:  HTV phỏng vấn “tình thần tình nguyên vì cộng đồng”

]]>

0912 429 944