Ngành Tài chính ngân hàng

Print

Sau khi tốt nghiệp các em có khả năngthong tin nganh Ngan hang

  • Ngành đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp về nghiệp vụ quản lý tài chính tiền tệ, tài chính ngân hàng, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp.
  • Chương trình đào tạo giúp cho học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, tài chính tiền tệ, chính sách tiền tệ, thực hành thành thạo những kỹ năng quản lý tài chính tiền tệ cho cơ quan, ngân hàng, có kiến thức về thanh toán và chuyển đổi các loại tiền tệ khác nhau.
  • Sau khi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp tài chính ngân hàng có khả năng làm việc tại các cơ quan, đơn vị quản lý tài chính chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, ngân hàng, kho bạc, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân với chức năng, nhiệm vụ là cán sự quản lý tài chính, tiền tệ…
  • Với kiến thức trung cấp đạt được học viên có điều kiện học liên thông lên bậc Cao Đẳng, Đại học.

Khung chương trình

khung chuong trinh Ngan hang

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành nghề nghiệp là một học phần rất quan trọng của khóa học. Học phần này có thời lượng là 300 giờ, giúp các bạn sinh viên biến tất cả các kỹ năng và kiến thức thành một đồ án hoàn chỉnh.
Ban giảng viên ngành tài chính ngân hàng sẽ theo sát và hướng dẫn các em làm việc như một người nhân viên thực sự. Điều này giúp các em sau khi ra trường sẽ tự tin và bắt kịp tiến độ làm việc tại các công ty tuyển dụng.

Thực tập tốt nghiệp

Sau học phần thực hành nghề nghiệp, các em sinh viên sẽ được thực tập trong môi trường thực tế và thực hành tất cả các kiến thức và kỹ năng được học tại trường.
Học phần này có thời lượng 480 giờ. Đây là bước chuyển đổi quyết định cho sự thành công sau này của các em.
Cuối học phần các bạn sẽ được nhà trường đánh giá và hướng dẫn cho hoàn chỉnh khả năng tư duy và thực hàn nghề nghiệp.

Thi và tốt nghiệp

Kỳ thi tốt nghiệp của các bạn gồm 3 môn: Chính trị, Lý thuyết tổng hợp về nghề nghiệp và Thực hành nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ được dự một buổi Lễ tốt nghiệp long trọng của nhà trường.

» Ngành Sư phạm mầm non

» Ngành thiết kế đồ họa

» Ngành Kế Toán

» Ngành thiết kế kiến trúc

» Ngành Du lịch

» Ngành Quản trị kinh doanh

» Ngành Quản trị mạng

(3) Comments

Comments are closed.

0912 429 944