Giới Thiệu Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trường Trung Cấp Việt Khoa

S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO TP.HCM TRƯỜNG TRUNG CP HIN ĐI VIT KHOA

logo-vk

Đoàn thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (ĐTNCS) Trường Trung cấp Việt Khoa được thành lập ngày 24 tháng 05 năm 2008 tại Quận Đoàn Tân Bình, TP.HCM Ngày 24 tháng 04 năm 2014 ĐTNCS Trường Việt Khoa chính thức chuyển về hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quận đoàn Quận 12. Từ ngày thành lập, ĐTNCS Trường Trung Cấp Việt Khoa đã tích cực giúp sinh viên rèn luyện đạo đức, rèn luyện nhân cách, tạo sân chơi tinh thần, hỗ trợ sinh viên, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của mỗi đoàn viên (sinh viên). sinh vien viet khoa Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được Đoàn Trường triển khai hiệu quả; các hoạt động tình nguyện của sinh viên Trường như: Hiến máu nhân đạo, hoạt động từ thiện, hỗ trợ người khuyết tật,…được sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của sinh viên. Các hoạt động này đã góp phần trong việc giáo dục nhân cách sống, lý tưởng sống cho mỗi đoàn viên, sinh viên.   Từ năm 2014, được sự chỉ đạo và hỗ trợ từ quận đoàn Quận 12, mọi công tác tổ chức của Đoàn trường rất quy củ, chặt chẽ. Đến nay, ĐTNCS Trường Việt Khoa đã kết nạp được tổng gần 1000 đoàn viên. Ngoài ra, từ khi chuyển về hoạt động tại quận 12, ĐTNCS Trường Việt Khoa đã tích cực hỗ trợ quận đoàn tổ chức các phong trào, hoạt động vui chơi, học tập, văn nghệ cho Quận đoàn, Quận 12. Đoàn trường trung cấp việt khoa đã thể hiện được vai trò là điểm tựa tinh thần và dẫn lối cho đoàn viên và sinh viên vào đời. Mọi hoạt động của Đoàn TNCS Trường Trung cấp Việt Khoa được cập nhật tại mục Vietkhoa’s Life và Mục sự kiện của website. ]]>

Trả lời

0912 429 944