SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                                                    CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2015

CHUẨN ĐẦU RA

Các ngành đào tạo Trung Cấp hệ chính quy tập trung

(Ban hành kèm theo Quyết định số  95/QĐ –VK, ngày 12/12/2009 và Quyết định số  24/2015/QĐ–VK, ngày 30/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Việt Khoa)

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của đơn vị  tuyển dụng, BGH  trường Trung cấp Việt Khoa  đảm bảo các Sinh viên sau hai năm tốt nghiệp ra trường sẽ có đủ kiến thức về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, khả năng làm việc chuyên ngành, có đạo đức hành vi tốt, ngoài ra còn có khả năng về Ngoại ngữ, Tin học và năng lực học tiếp lên bậc cao hơn.

Sinh viên tốt nghiệp Trường Trung cấp Việt Khoa tùy theo lĩnh vực được đào tạo, có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kỹ thuật, trường mẫu giáo… thuộc lĩnh vực và thành phần kinh tế kỹ thuật tương ứng.

B. NỘI DUNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA TRƯỜNG

Chuẩn đầu ra của trường Trung Cấp Việt Khoa thể hiện ở “Đạo đức – Kiến thức -Tay nghề” được xuyên suốt trong quá trình đào tạo. Hội đồng Quản trị, Ban giám hiệu, tập thể Giáo viên Trường Trung cấp Việt Khoa cam kết trước xã hội và người học về chất lượng đầu ra đó là trang bị cho người học trong quá trình đào tạo các kiến thức, kỹ năng tác nghiệp, đạo đức hành vi, vị trí làm việc và khả năng nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.

 • Về tin học: đạt trình độ A tin học.
 • Về ngoại ngữ đạt trình độ A quốc gia.

I. Ngành Quản trị mạng:

 1. Kiến thức:
 • Có kiến thức về công nghệ thông tin: máy tính, tin học, về hệ thống thiết bị máy tính, các thiết bị ngoại vi, về mạng máy tinh, mạng internet…
 • Có kiến thức về các sự cố phần mềm, cũng như thiết bị phần cứng để có hướng giải quyết sửa chữa, thay thế thiết bị.
 • Có kiến thức các yêu cầu về phát triển tin học hóa tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, công ty, xí nghiệp, thiết lập hệ thống máy tính, hệ thống mạng trong thực tế.
 1. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng tay nghề lắp ráp, cài đặt, vận hành hệ thống máy tính cá nhân với cấu hình tối ưu;
 • Thiết lập, cài đặt, quản trị, dịch vụ, bảo mật hệ thống mạng máy tính cho cơ quan, trường học, phòng máy dịch vụ internet…
 • Xác định các hỏng hóc từ đó có phương án khắc phục sửa chữa.
 1. Đạo đức hành vi:
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng nội quy của cơ quan, xí nghiệp;
 • Có tác phong công nghiệp và thái độ nghề nghiệp đúng đắn của người công dân trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bảo.
 • Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, tinh thần cầu tiến, hợp tác làm việc theo nhóm và giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong đơn vị công tác và hành vi văn hóa phẩm xấu trên mạng thông tin nội bộ hay Internet…
 1. Vị trí làm việc:
 • Sau khi tốt nghiệp HSSV làm việc tại các Công ty kỹ thuật cung cấp thiết bị công nghệ thông tin, bảo trì các thiết bị tin học, viễn thông…
 • Chuyên viên về mạng máy tính: thiết lập, cài đặt, quản trị, bảo mật, dịch vụ… cho cơ quan xí nghiệp.
 1. Khả năng nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Liên thông học ở các bậc học Cao đẳng, Đại học.

II. Ngành Thiết kế Mỹ thuật trên máy tính:

 1. Kiến thức:
 • Có kiến thức về mỹ thuật, cơ sở và chuyên môn của ngành đồ họa như: vẽ kỹ thuật, hình học, trang trí cơ bản, kỹ thuật trình bày quảng cáo, nghệ thuật ảnh, đồ họa vi tính.
 • Có kiến thức về các chương trình ứng dụng thiết kế đồ họa trên máy tính.
 1. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng thiết kế đồ họa, thiết kế mỹ thuật đa truyền thông trên máy tính: Logo, bao bì sản phẩm, in ấn dàn trang, poster, resuld, xử lý ảnh nghệ thuật, tạo các đoạn Film quảng cáo trên Tivi, VideoClip…
 • Phát triển các ứng dụng trong tin học làm phong phú, các sản phẩm đồ họa, sản phẩm thiết kế.
 • Có trình độ A giao tiếp tiếng Anh và Tin học A văn phòng.
 1. Đạo đức hành vi:
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng nội quy của cơ quan, xí nghiệp;
 • Có tác phong công nghiệp và thái độ nghề nghiệp đúng đắn của người công dân trong thời đại ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, tinh thần cầu tiến, hợp tác, khả năng làm việc theo nhóm và giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong đơn vị công tác và trong đời sống xã hội, các thông tin, hình ảnh từ mạng Internet, mạng nội bộ có nội dung xấu, không lành mạnh.
 1. Vị trí làm việc:
 • Sau khi tốt nghiệp học viên làm việc tại các công ty thiết kế, nhà in, công ty quảng cáo hoặc cơ quan xí nghiệp với vai trị thiết kế…
 • Các công ty về quảng co 3D, film, VideoClip.
 1. Khả năng nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Liên thông học ở các bậc học Cao đẳng, Đại học.

III. Ngành Kế toán doanh nghiệp:

 1. Kiến thức:
 • Có kiến thức về nguyên lý kế toán, tài chính doanh nghiệp, các kiến thức về luật kinh tế, pháp luật, nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp… kế toán trên sổ sách và trên máy tính.
 • Biết vận dụng được kiến thức vào thực tế rèn luyện chuyên môn để nâng cao trình độ.
 1. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán, biết thu thập, tổng hợp và phân tích các số liệu để thực hiện làm kế toán: thu chi, tiền lương, kho hàng, tổng hợp trên sổ sách và trên máy tính.
 • Biết báo cáo thuế, báo cáo, quyết toán tài chính
 • Biết sữ dụng kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần mình phụ trách.
 • Có trình độ A giao tiếp tiếng Anh và Tin học A văn phòng.
 1. Đạo đức hành vi:
 • Tuân thủ các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng nội quy của cơ quan, xí nghiệp;
 • Có tác phong công nghiệp và thái độ nghề nghiệp đúng đắn của người công dân mới trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
 • Thể hiện tinh thần trách nhiệm của người công dân: có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế – xã hội.
 1. Vị trí làm việc:
 • Sau khi tốt nghiệp làm việc tại các cơ quan, đơn vị tài chính chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế quốc dân với chức năng, nhiệm vụ là Kế toán viên có trình độ Trung cấp.
 1. Khả năng nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng tiếp cận được các kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Liên thông học ở các bậc học Cao đẳng, Đại học.

IV. Ngành Tài Chính – Ngân Hàng:

 1. Kiến thức:
 • Nắm vững kiến thức cơ bản về luật pháp, về luật kinh tế, về tài chính tiền tệ.
 • Có kiến thức về quản lý ngân sách của nhà nước, ngân hàng thương mại, về lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân và nền kinh tế hội nhập.
 • Có kiến thức về kế toán ngân hàng, kho bạc, kiến thức về kiểm toán, thẩm định và đánh giá về tài sản…
 1. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ về tài chính tiền tệ của kho bạc, ngân hàng, cơ quan, xí nghiệp.
 • Biết sữ dụng một số kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần mình phụ trách.
 • Có trình độ A giao tiếp tiếng Anh và Tin học văn phòng.
 • Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành trên máy tính về tài chính tiền tệ
 1. Đạo đức hành vi:
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng nội quy của cơ quan, xí nghiệp;
 • Có tác phong công nghiệp và thái độ nghề nghiệp đúng đắn của người công dân mới trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.
 • Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống xã hội.
 1. Vị trí làm việc:
 • Sau khi tốt nghiệp làm việc tại các ngân hàng, kho bạc, cơ quan, đơn vị tài chính chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế quốc dân với chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành là tài chính tiền tệ có trình độ Trung cấp.
 1. Khả năng nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Liên thông học ở các bậc học Cao đẳng, Đại học.

V. Ngành kinh doanh thương mại và dịch vụ:

 1. Kiến thức:
 • Có kiến thức cơ bản về pháp luật, luật kinh doanh, các nguyên tắc thương mại và dịch vụ, kiến thức Marketing, kiến thức cơ bản quản trị mua bán hàng hóa, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Có kiến thức về hoạch định kế hoạch kinh doanh, dịch vụ và kiến thức để thực hiện các hoạt động kinh doanh cụ thể.
 1. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng thành thạo các nghiệp vụ kinh doanh, thương mại về mua bán hàng hóa, các sản phẩm sản xuất.
 • Có kỹ năng vận dụng những kiến thức được đào tạo vào các dịch vụ, phục vụ khách hàng.
 • Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu thống kê hàng hoá xuất – nhập – tồn để phục vụ việc khai thác, thực hành trên máy tính về quá trình kinh doanh và dịch vụ.
 • Có khả năng tạo lập và quản trị một cửa hàng mua bán, kinh doanh mới với qui mô vừa và nhỏ.
 1. Đạo đức hành vi:
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng nội quy của cơ quan, xí nghiệp;
 • Có tác phong công nghiệp và thái độ nghề nghiệp đúng đắn của người công dân mới trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
 • Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý mua bán hàng hóa, giới thiệu sản phẩm của đơn vị và trong đời sống xã hội.
 1. Vị trí làm việc:
 • Sau khi tốt nghiệp làm việc tại các siêu thị, cơ quan, đơn vị sản xuất, đơn vị dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế quốc dân với chức năng, nhiệm vụ là nhân viên quản lý, mua bán hàng, nhân viên tiếp thị sản phẩm có trình độ Trung cấp.
 1. Khả năng nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Liên thông học ở các bậc học Cao đẳng, Đại học.

VI. Ngành Du lịch:

 1. Kiến thức:
 • Có kiến thức về quy trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: tổ chức và thực hiện chương trình du lịch, các phương pháp hướng dẫn tham quan tại địa điểm du lịch, và giải quyết phàn nàn…
 • Có kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, marketing du lịch, địa lý du lịch và lịch sử văn hoá…
 • Có kiến thức về thị hiếu, nhu cầu khách hàng, tài nguyên du lịch, dịch vụ liên quan như: lưu trú, ăn uống, vận chuyển, các dịch vụ bổ sung, cách bố trí các điểm tham quan trong chương trình du lịch sao cho ph hợp với tình hình thực tế về điều kiện tài chính, thời gian, thời tiết, sức khoẻ của khách.
 • Có kiến thức về quan hệ với nhà cung cấp dịch vụ, quy trình điều hành chương trình du lịch, phương pháp tính giá, soạn thảo hợp đồng, tổ chức thực hiện và xữ lý tình hướng nghiệp vụ cơ bản trong hướng dẫn khách du lịch.
 • Ý nghĩa quan trọng của thông tin trong tuyên truyền quảng bá, tiếp thị, phân tích thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh bán chương trình du lịch.
 1. Kỹ năng:
 • Có khả năng đảm nhiệm vai trị hướng dẫn viện du lịch nội địa.
 • Có khả năng thiết kế xây dựng chương trình du lịch, xác định giá bán, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, soạn thảo hợp đồng kinh tế, tổ chức điều hành thực hiện chương trình du lịch, kỹ năng thuyết trình và xử lý một số tình huống cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
 • Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.
 • Có khả năng đảm nhiệm vai trò nhân viên điều hành chương trình du lịch trong công ty du lịch, hãng lữ hành.
 1. Đạo đức hành vi:
 • Có đạo đức nghề nghiệp, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thi độ phục vụ tốt.
 • Tinh thần phục vụ khách theo quan điểm “khách hàng là trung tâm điểm của quá trình phục vụ”, sự hiếu khách, phong cách văn minh và ứng xử có văn hóa với mọi người, giữ gìn, bảo vệ và tôn vinh truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc.
 • Trung thực với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chạy theo nhu cầu cá nhân của khách trái với phong tục và pháp luật Việt Nam.
 • Có tinh thần hợp tác, thái độ cởi mở, thân ái với mọi người, với khách du lịch, với các bộ phận liên quan để thực hiện tốt mục tiêu phục vụ khách.
 • Có tinh thần tự hào, tự tôn quê hương, đất nước, con người và dân tộc.
 1. Vị trí làm việc:
 • Sau khi tốt nghiệp HSSV làm việc tại các Công ty du lịch lữ hành, các cơ sở lưu trú, hãng lữ hành, đại lý lữ hành, văn phòng du lịch, công ty tổ chức sự kiện với vai trò làm hướng dẫn viên du lịch, điều hành, hoạch định kế hoạch thiết kế tour, tổ chức sự kiện, hoạt náo viên trong các chương trình giao lưu văn hóa, giao lưu học tập…
 1. Khả năng nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Liên thông học ở các bậc học Cao đẳng, Đại học.

VII. Ngành Thiết kế Kiến trúc:

 1. Kiến thức:
 • Có kiến thức về kiến trúc, cơ sở và chuyên môn của ngành kiến trúc, họa hình, vẽ kỹ thuật, bản vẻ thiết kế xây dựng về , phối cảnh, trang trí nội ngoại thất.
 • Có kiến thức về các chương trình ứng dụng thiết kế kiến trúc trên máy tính.
 1. Kỹ năng:
 • Đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật, nắm bắt và hiểu rõ các nguyên lý thiết kế, cấu tạo kiến trúc… làm nền tảng kiến thức nhập môn.
 • Hướng dẫn thực hiện nghiên cứu, phân tích yêu cầu của công trình và ý tưởng thiết kế của kiến trúc sư;
 • Phát triển kỹ năng vẽ cơ bản để sử dụng các phần mềm chuyên dụng thích hợp để minh họa khai triển bản vẽ kiến trúc cụ thể;
 1. Đạo đức hành vi:
 • Có ‎tinh thần trách nhiệm, ‎ý thức tổ chức kỹ luật, thái độ đúng đắn đối với nghề nghiệp, yêu nghề, yêu cái thẩm mỹ.
 • Rèn luyện tác phong, tính chủ động, sáng tạo trong công việc, từng bước hình thành kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp.
 • Tự học để trau dồi tri thức, rèn luyện những đức tính cần thiết của người thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp.
 • Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong đơn vị công tác và trong đời sống xã hội, các thông tin, hình ảnh từ mạng Internet, mạng nội bộ có nội dung xấu, không lành mạnh.
 1. Vị trí làm việc:
 • Sau khi tốt nghiệp học viên làm việc tại các công ty thiết kế, xây dựng, công ty trang trí nội ngoại thất hoặc cơ quan xí nghiệp với vai trò thiết kế…
 1. Khả năng nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Liên thông học ở các bậc học Cao đẳng, Đại học.

VIII. Ngành Sư phạm Mầm non:

 1. Kiến thức:
 • Biết cách lựa chọn và vận dụng một cách sáng tạo kiến thức các học phần chung và cơ sở vào thực tiễn giáo dục mầm non.
 • Biết cách giao tiếp với trẻ; tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học tập của trẻ.
 • Biết cách quản l‎ý hoạt động nhóm, lớp trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tuổi mầm non
 1. Kỹ năng:
 • Thiết kế được các hoạt động dạy học với các tiêu chí thực hiện hiệu quả hơn. Lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học phù hợp
 • Phân biệt được các qui luật và những đặc điểm phát triển tâm l‎ý trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi để giải thích và vận dụng trong giáo dục trẻ ở các đối tượng khác nhau bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu cầu đặc biệt ở tất cả các nhóm tuổi, các lọai hình trường, lớp mầm non .
 • Xây dựng được và cụ thể hóa mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp tổ chức đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ em ở cơ sở giáo dục mầm non .
 • Giao tiếp được với trẻ; tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học tập của trẻ.
 • Lập được kế hoạch định hướng phát triển và giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi (từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi), từng cá nhân và điều kiện thực tế.
 • Áp dụng có hiệu quả kiến thức vào việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ một cách khoa học: thiết kế các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục, lựa chọn và sử dụng hợp lí các học liệu, phương pháp giáo dục – dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ.
 • Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch giáo dục.
 • Đánh giá hoạt động sư phạm của bản thân và của đồng nghiệp, biết đúc kết rút kinh nghiệm, nghiên cứu cải tiến phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ tuổi mầm non.
 • Quản l‎ý được các hoạt động nhóm, lớp trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tuổi mầm non .
 • Tuyên truyền những kiến thức khoa học trong nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, vận động xã hội hóa giáo dục mầm non.
 • Có khả năng vận dụng kỹ năng mềm (sống) trong học tập rèn luyện làm chủ bản thân. Qua đó, phát huy trí tuệ và năng lực trong ứng xử, làm việc nhóm, thiết lập mối quan hệ cộng đồng tốt đẹp và ngày càng tự hoàn thiện bản thân. Đạt yêu cầu 3 đẳng cấp Kỹ năng sống: Gắng sức – Nhạy bén – Sẵn sàng
 1. Đạo đức hành vi:
 • Có ‎tinh thần trách nhiệm, ‎ý thức tổ chức kỹ luật, thái độ đúng đắn đối với nghề nghiệp, yêu nghề, yêu trẻ, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.
 • Hợp tác và giao tiếp tốt với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục.
 • Rèn luyện tác phong, tính chủ động, sáng tạo trong công việc, từng bước hình thành kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp.
 • Tự học để trau dồi tri thức, rèn luyện những đức tính cần thiết của người giáo viên bậc mầm non.
 • Có tư tưởng đúng đắn có ý thức tôn trọng pháp luật trong nghề nghiệp và cuộc sống
 1. Vị trí làm việc:
 • Sau khi tốt nghiệp giáo sinh làm cô giáo mầm non, mẫu giáo tại các các cơ sở, trường mầm non, tự mở nhóm trẻ, nhà trẻ, trường mầm non công lập hay tư thục…
 1. Khả năng nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Liên thông học ở các bậc học Cao đẳng, Đại học.

IX. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông:

 1. Về kiến thức:
 • Trình bày được những nội dung cơ bản về lý thuyết mạch điện – điện tử, linh kiện điện tử, kỹ thuật mạch điện tử, đo lường và thiết bị đo, điện tử số, tổ chức sản xuất và an toàn lao động;
 • Trình bày được các phương pháp kiểm tra, đánh giá các dạng sai hỏng của các thiết bị điện tử viễn thông theo chuyên ngành được đào tạo;
 • Trình bày được các phương pháp khai thác, lắp ráp, bảo trì sửa chữa các thiết bị điện tử viễn thông theo chuyên ngành được đào tạo;
 • Tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu và có thể theo học ở các trình độ cao hơn của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông.
 1. Về kỹ năng:
 • Đọc được bản vẽ thiết kế, bản vẽ lắp ráp và hướng dẫn kỹ thuật cho các bộ phận lắp ráp điện tử viễn thông.
 • Lắp ráp, đo, hàn, thao tác trên linh kiện và thiết bị điện tử viễn thông.
 • Phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống sai, hỏng đơn giản trong lĩnh vực điện tử viễn thông.
 • Lắp đặt, kiểm tra, vận hành các thiết bị điện tử viễn thông theo chuyên ngành được đào tạo.
 • Tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa; tham gia cải tiến, nâng cấp các thiết bị, hệ thống điện tử  viễn thông cùng với kỹ sư.
 • Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.
 1. Đạo đức hành vi:
 • Có phẩm chất đạo đức tốt; có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;
 • Tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc;
 • Trung thực và có tính kỷ luật cao, Tỷ mỷ chính xác trong công việc;
 • Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất điện tử viễn thông hoặc công ty kinh doanh về điện tử viễn thông.
 1. Vị trí làm việc:
 • Sau khi tốt nghiệp HSSV làm việc tại các Công ty kỹ thuật cung cấp thiết bị công nghệ điện tử – viễn thông, bảo trì sửa chữa các thiết bị điện tử, viễn thông…
 • Chuyên viên về: thiết lập, cài đặt, quản trị, bảo mật, dịch vụ…hệ thống viễn thông cho cơ quan xí nghiệp.
 1. Khả năng nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
 • Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Liên thông học ở các bậc học Cao đẳng, Đại học.

Trường Trung cấp Việt Khoa cam kết trước xã hội và người học sẽ đào tạo đúng chuẩn trên.

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

                                                                                                                                      ThS. Nguyễn Công Danh

0912 429 944