VIỆT KHOA COLLEGE

Thành lập 2007, Viet Khoa College là trường tiên phong đào tạo nhân lực tay nghề cao, chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế cho thị trường lao động Việt Nam. Trường đã trở thành “cái nôi” của hơn 15.000 bạn trẻ đã trưởng thành và hội nhập với thị trường lao động Asean.

Vkc 90211
Vkc 90211

Các trường đã tin tưởng lựa chọn VKC

Anphudong Logo

CÁC TRƯỜNG ĐÃ TIN TƯỞNG LỰA CHỌN VKC

Hình ảnh sự kiện

Img Orientation Week 01
Img Orientation Week 02
Img Orientation Week 07
Img Orientation Week 04
Img Orientation Week 06
Img Orientation Week 03
Img Orientation Week 09
Img Orientation Week 08
Img Orientation Week 05
Img Orientation Week 14
Img Orientation Week 12
Img Orientation Week 10

Hình ảnh sự kiện

Img Orientation Week 01
Img Orientation Week 02
Img Orientation Week 12
Img Orientation Week 09
Img Orientation Week 05
Imgl9571

ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO & TUYỂN DỤNG